globo clash royale

Encara que puguen paréixer molt bonics, no voldràs veure aparéixer un grup d’ESTOS globus per l’horitzó. Llança poderoses bombes i quan és derrocat, cau fent mal al que estiga debajo.Esta carta es pot desbloquejar en la Trapa d’Ossos (Arena 2) . És una poderosa tropa de Clash of Clans que pot dispara a Estructures i Torres Reals.

carcaterísticas-clash-royale-globo

Causa una gran quantitat de dany amb els seus explosius i a més, quan és destruïda, el globus solta una gran bomba que produïx Dano d’Àrea a Estructures o Tropes que es troben en el seu ràdio d’acción.El Globus Bombástico és més efectiu atacant Torres perquè és capaç de causar un gran dany.

 

tabla de punts-clash-royale

 

 

Quan apareix un Globus Bombástico enemic, destruïx-ho el més ràpid que pugues. La seua gran capacitat de dany pot castigar-te molt si aconseguix les teues torres. Els Esbirros són molt efectius derrocant Globus Bombásticos, ja que gràcies al seu veloç moviment són capaços d’aconseguir-los ràpid i fer-los més dany. És una carta que es pot millorar fins al nivell 8 ja que és una carta èpica , a més una entre les 10 millors .