esqueletogigante-clash-royale

Com més gran és l’esquelet, més gran és la bomba. Va carregat amb una gran bomba que explota quan l’Esquelet Gegant muere.Esta carta es pot desbloquejar en la Trapa d’Ossos (Arena 2) .

L’Esquelet Gegant apareix en l’Arena com un esquelet colossal carregant amb una bomba enorme, la qual, quan la unitat mor, explota fent una bestial quantitat de dany a les tropes terrestres/aéreas i estructures que li rodean.El Esquelet Gegant és ideal per a usar com a carn de canó i atraure als enemics, ja que quan mor i la seua bomba explota, la majoria de tropes que li rodegen moriran.

L’Esquelet Gegant també és útil per a acabar amb torres enemigues, ja que quan la unitat mor, la bomba que explota farà una gran quantitat de dany a la torre. Tracta de distraure a les unitats que ataquen a l’Esquelet Gegant per a deixar-li via lliure fins a la torre enemiga que estigues atacant.És una carta èpica ja que el seu màxim nivell és el 8 .