Sostenibilitat Ambiental ha iniciat la redacció del pla municipal d’usos del paratge natural de l’ermitori de la Magdalena després d’haver aprovat el del parc del Pinar. El departament que dirigeix la regidora Sara Usó avança així en la redacció d’un instrument de gestió per a garantir la protecció i un ús social respectuós amb l’espai protegit i el seu entorn. L’edil Sara Usó ha reconegut el cas del paratge municipal de la Magdalena “és significatiu no solament pels valors ambientals de l’entorn que mereixen ser coneguts i respectats sinó també perquè es tracta d’un referent històric, cultural i festiu per als castellonencs”.

L’àrea ambiental de l’Ajuntament de Castelló ha elaborat una enquesta que permetrà arreplegar informació sobre els usos que la gent fa del paratge amb l’objectiu d’utilitzar-la per a elaborar del Pla d’Ús Públic de l’espai protegit. A través d’un qüestionari en línia que es respon en un parell de minuts s’obtenen dades sobre el perfil dels visitants, les activitats recreatives que realitzen, els equipaments que s’utilitzen, la freqüència amb la qual visiten el paratge, etcètera.

L’enquesta sobre el paratge natural de l’Ermitori de la Magdalena pretén arreplegar informació relacionada amb l’ús que els habitants, tant locals com a forans, li donen a aquest entorn natural. La col·laboració ciutadana és molt important perquè en l’Ajuntament de Castelló de la Plana, puguem ordenar i regular l’ús públic de forma compatible amb la conservació dels recursos naturals i culturals d’aquest benvolgut espai natural”, ha defensat l’edil Sara Usó. Per aquest motiu, la regidora ha animat a contestar aquest qüestionari per a ajudar a redactar el pla d’usos.

La declaració de l’entorn de l’ermitori de la Magdalena com a Paratge Natural Municipal es remunta a l’any 2006 i ocupa una superfície de 14,05 hectàrees. L’espai reuneix valors paisatgístics, recreatius i culturals que justifiquen la seua declaració com a tal, segons reconeix la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i Canvi Climàtic. L’àmbit del paratge es correspon amb el turó en el cim del qual se situa l’Ermitori de la Magadalena, a 111,3 metres sobre el nivell del mar.
El turó on se situa l’Ermitori de la Magdalena i el Castell Vell constitueix un important referent paisatgístic a l’entorn del municipi, al costat dels ja més imponents relleus del Desert de les Palmes. Des del seu cim es disposa d’una àmplia panoràmica del litoral de Castelló, oferint en dies clars magnífiques vistes.