La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport celebrarà este dimarts 28 de juny la primera de les proves selectives d’ingrés o accés als diferents cossos docents no universitaris, a les quals estan admesos un total de 15.306 aspirants.

En concret, es tracta dels aspirants a cobrir 1.185 places de personal docent de l’Oferta d’Ocupació Pública de 2016, de les quals 482 són per a mestres; 400 professors d’ESO; 65 professors tècnics de FP; 50 professors d’EOI; 30 professors de Música i Arts Escèniques, i 38 de catedràtics de Música i Arts Escèniques. A aquestes places se sumen les de promoció interna, que són 120 per a professors d’ESO.

El nombre d’aspirants admesos per a realitzar les oposicions pel torn lliure per províncies és de 5.745 opositors de la província d’Alacant, 1.788 de Castelló, i 7.773 aspirants de la província de València.

Dels admesos que es presentaran per torn lliure, 8.254 ho faran a les oposicions de mestres, dels quals 3.184 són de la província d’Alacant, 4.077 de València i 993 de Castelló; 5.542 aspirants es presentaran a les oposicions del cos de Secundària, dels quals 2.085 pertanyen a la província d’Alacant, 651 a la de Castelló i 2.806 a la de València; i 905 al cos de professors tècnics d’FP, dels quals 297 pertanyen a la província d’Alacant, 86 a la de Castelló, i 522 a la de València.

A més, s’han admés les sol·licituds d’un total de 369 aspirants a una de les 50 places de professors d’EOI, dels quals 129 són de la província d’Alacant, 43 de Castelló i 197 de València; i 205 aspirants a professors de Música i Arts Escèniques, dels quals 50 d’Alacant, 15 de Castelló i 171 de València. Quant als admesos a les oposicions per a les places de catedràtics de Música i Arts Escèniques són un total de 238 aspirants.

De les 8.254 sol·licituds de mestres, 2.602 aspiren a les 120 places d’Educació Infantil, 1.097 als 80 llocs de Llengua Estrangera Anglés; 2.002 a les 147 places d’Educació Primària; 962 a les 60 places de Pedagogia Terapèutica; 609 aspirants a les 25 places d’Audició i Llenguatge; 428 opositors a les 25 places d’Educació Física; i 277 aspirants a les 25 places de Música.

Tribunals

Un total de 194 tribunals examinaran als docents, dels quals 62 són d’Alacant, 20 de Castelló i 112 de la província de València. Per cossos, s’han constituït 98 tribunals del cos de mestres, dels quals 37 són d’Alacant, 13 de Castelló i 48 de València; i 73 del cos de Secundària, dels quals 67 del torn lliure i 6 del procés d’accés. Dels 73 tribunals de Secundària, 25 són de la província d’Alacant, 7 de Castelló i 41 de València. A més, s’han configurat 12 tribunals del cos de professors tècnics d’FP i 6 escoles oficials d’idiomes, així com 4 del cos de professors de Música i Arts Escèniques i 1 del cos d’Inspectors.

Amb la convocatòria de noves places de personal docent, la Conselleria d’Educació pretén donar major estabilitat a la plantilla docent el que redundarà en una millora de la qualitat educativa, per quant els centres disposaran d’un nombre més gran de personal funcionari de carrera i els funcionaris de carrera podran optar a destinacions definitives. Així mateix, els centres podran implantar i desenvolupar els seus programes de millora educativa i organitzativa amb totes les garanties, atés que el seu personal continuarà sent el mateix.