Un cop finalitzada la Campanya de la Renda 2015, l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT) ha realitzat un balanç de la col·laboració prestada per la Comunitat Valenciana, a través d’aquest organisme, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), mitjançant l’habilitació de punts d’atenció al contribuent que, per primera vegada, s’han distribuït en les tres províncies de la Comunitat Valenciana, evitant així la concentració d’anys anteriors, quan únicament es van habilitar punts d’atenció a la província de València.

En aquest sentit, la secretària autonòmica d’Hisenda, Clara Ferrando, ha destacat que “per primera vegada, hem facilitat l’assessorament en la confecció de la renda i la presentació de les declaracions en punts fixos habilitats a les províncies d’Alacant i Castelló, que fins ara no havien comptat amb ells. en concret, a la província de València s’han habilitat 15 punts d’atenció, altres 10 a Alacant i altres 5 a Castelló “.

“Aquests 30 punts d’atenció -ha assenyalat la secretària autonòmica- han comptat amb personal expert, que ha rebut formació específica per assessorar els contribuents en la declaració de la Renda 2015. Cal destacar que en l’anterior campanya de la renda, només es van habilitar 10 punts d’atenció “.
El reforç del servei d’atenció al contribuent ha derivat en un important increment del nombre de declaracions presentades a través d’aquestes plataformes, que ha crescut en un 86%. En concret, en aquesta campanya s’han presentat a través d’aquests punts un total de 20.509 declaracions, enfront de les 11.023 de la campanya anterior.

Atenent a la seva distribució per províncies, cal destacar que de les 20.509 declaracions presentades a través d’aquests punts d’atenció, 9.189 s’han formalitzat a València, 6.727 a Alacant i les restants 4.593, a Castelló.

D’altra banda, cal destacar que en aquestes plataformes, a més d’ajudar en la confecció i presentació de la renda a 20.509 contribuents, també s’ha assessorat i resolt diversos dubtes d’altres 3.266 persones, de manera que el nombre total d’usuaris d’aquests punts d’atenció s’eleva a 23.775 (10.775 a València, 7.939 a Alacant i 5.132 a Castelló).

Novetats de la Campanya de la Renda 2015

Com a novetat en aquesta campanya, s’ha emprat el sistema de tramitació d’esborranys i declaracions denominat Rentaweb, que ha coexistit amb el programa Pare, molt més ampli, i d’ús obligat per a la presentació de rendes procedents d’activitats econòmiques.

Així, del total de declaracions presentades a través d’aquests punts d’atenció, 18.709 s’han realitzat mitjançant el sistema Rentaweb, el que suposa el 91% del total de les declaracions, mentre que a les 1.800 restants s’ha utilitzat el Programa Pare, ja emprats en anys anteriors.

Per províncies, cal assenyalar que de les 18.709 declaracions presentades a través de Rentaweb, 8.141 s’han formalitzat a València, 6.460 a Alacant i les restants 4.138 a Castelló. D’altra banda, de les 1.800 realitzades a través del Programa Pare (obligat per a les rendes procedents d’activitats econòmiques), 1.048 s’han presentat a València, 297 a Alacant i 455 a Castelló.