Un total de 28 comunitats de regants i altres entitats de reg de la Comunitat Valenciana es beneficiaran de les ajudes per desenvolupar projectes de consolidació i modernització de regadius convocades al gener per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Climàtic i Desenvolupament Rural per a 2016.

“Són ajudes necessàries per a l’eficiència i l’estalvi en la gestió dels recursos hídrics, per això era prioritari recuperar-les per aquest Consell, tot i les dificultats pressupostàries que tots coneixen”, assegura la consellera, Elena Cebrián. Són mesures que a més “contribueixen a involucrar el sector en la cura del medi ambient, al mateix temps que a enfortir el sector agroalimentari valencià”.

Fins l’any 2020 la Conselleria destinarà un total de 8,3 milions d’euros a la modernització de regadius, finançant el 50% de les infraestructures que es realitzin.

Cebrián subratlla que per a l’actual Consell, la modernització de regadius és indispensable de cara a una agricultura més competitiva i rendible, amb la seva corresponent influència en l’economia, la generació d’ocupació i les exportacions.

De la mateixa manera, la instal·lació de dispositius mecànics i elèctrics afavoreix el desenvolupament d’una agricultura sostenible i una millora en la qualitat de vida dels agricultors.

Aquests ajuts, que portaven sense convocar des de 2011 i que han estat recuperades aquest any per la Generalitat, estan orientades a les comunitats de regants que realitzin obres que, mitjançant la instal·lació del reg localitzat o per degoteig, estalviïn aigua, incrementin la capacitat d’embassament , millorin la gestió dels recursos hídrics a les explotacions agràries i, en definitiva afavoreixin la seva rendibilitat.

La convocatòria d’ajuts es va publicar a principis del mes de gener amb l’objecte de facilitar als agricultors l’inici de les obres dins d’aquest mateix any, objectiu que podrà dur-se a terme, ja que el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana fa públiques avui, les comunitats de regants que després d’haver presentat les sol·licituds, van a rebre ajudes.

Més informació a http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/23/pdf/2016_4706.pdf