En l’actualitat són ja 31 els municipis de la Comunitat Valenciana que formen part del sistema de “finestreta única” de la Generalitat que facilita els intercanvis administratius entre els organismes públics, donant servei a 445.671 valencians i valencianes.

La Nucia, Sax i Monfort del Cid són la desena incorporació al conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l’Administració General de l’Estat, per a la implantació d’esta xarxa d’oficines integrades d’atenció a la ciutadania en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

El Consell assumeix en el seu plantejament estratègic la modernització i innovació de l’Administració Pública i la reforma del Servei d’Atenció a la Ciutadania, de la direcció i gestió de la qual s’encarrega la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

La “finestreta única” permet articular un nou concepte en la prestació del servei públic, entés de forma integral, que facilita l’accés del ciutadà als diferents nivells de l’administració i amb ple respecte a la distribució territorial de les competències, reconeixent la realitat pluriadministrativa de la nostra societat.

Este conveni de col·laboració permet crear una administració comuna gràcies a l’intercanvi telemàtic d’informació entre oficines. Les entitats locals adherides a este sistema poden rebre i registrar escrits i comunicacions dirigits als òrgans i entitats de l’Administració General de l’Estat, als de l’Administració de la Generalitat Valenciana, als de qualsevol administració de les diputacions provincials i als ajuntaments.

L’objectiu és agilitzar els tràmits administratius i oferir uns serveis de qualitat, adaptant l’administració valenciana a les demandes i necessitats de la societat, i als reptes d’austeritat, eficiència i sostenibilitat.