El termini per a presentar la sol·licituds serà de 20 dies i començarà a partir de la publicació de les bases en el BOP

El Patronat Municipal de Festes ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions destinades a les festes de barris i grups perifèrics. La regidora de Festes i presidenta del Patronat, Sara Va usar, ha destacat que enguany la partida ascendix a 34.600 euros i pretén “contribuir a conservar i donar continuïtat a les activitats festives pròpies que organitzen els barris de la ciutat al llarg de 2017“.

Les entitats beneficiàries d’estes subvencions serà les associacions i col·lectius de barris i grups perifèrics que organitzen els seus festejos propis que s’ajusten als requisits de les bases, tal com ha acordat el Consell Rector en la seua reunió d’esta setmana. El següent pas serà la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, a partir de la publicació del qual començarà a comptar el termini de 20 dies per a presentar les sol·licituds.

Segons arrepleguen les bases, estes bases serviran per al finançament dels projectes i activitats d’interés general i de caràcter lúdic, festiu o religiós organitzades per les associacions i entitats de barris i grups perifèrics, per a la celebració de les festes pròpies, quedant excloses aquelles activitats que siguen per al gaudi exclusiu dels membres de l’associació.

L’import de la subvenció podrà ser com a màxim l’equivalent en la seua quantia al cost econòmic total del projecte objecte de la subvenció. El termini per a presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació en el BOP i el lloc de presentació serà el Registre General del Patronat Municipal de Festes, ubicat en el Palau de la Festa