Un total de 484 estudiants de secundària dels centres de la província de Castelló s’han matriculat a la convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) que tindran lloc del 5 al 7 de juliol de 2016 a la Facultat de Ciències Humanes i Socials.

La prova inclou dues fases: una general, que permet accedir a la universitat als estudiants de batxillerat i té una validesa indefinida, i una fase específica voluntària, a la qual poden presentar-se tant estudiants de batxillerat com de cicles formatius, amb una validesa de només 2 anys. Els matriculats només en fase específica han estat 73, enfront dels 56 de l’any passat, quan el nombre total de matriculats va ser de 491.

En la fase general s’han de realitzar cinc exàmens (castellà, valencià, idioma estranger, història o filosofia, i una assignatura de la modalitat), amb una durada cadascun d’ells d’1 hora i 30 minuts i és puntuat de zero a 10 , amb dos decimals. En la fase específica hi ha un màxim de quatre exàmens, a triar entre les assignatures de la modalitat, les haja o no cursat, sense repetir l’elegida en la fase general i es considera superada cada matèria quan la nota és igual o superior a 5.

Els resultats d’aquestes proves es publicaran el 13 de juliol. La Universitat Jaume I informarà l’alumnat de les notes de selectivitat a través de missatges curts de text (SMS) als telèfons mòbils, i també podran accedir al portal de l’alumnat a consultar el detall de les seves qualificacions.

Les sol·licituds en línia de reclamacions i segones correccions es podran realitzar els dies 15, 16 i 18 de juliol. Com en convocatòries anteriors les peticions de reclamacions o segones correccions d’exàmens es faran a través d’un formulari web. En cap dels dos casos caldrà presentar documentació a la universitat.

Cal recordar que el termini de preinscripció a graus per a l’alumnat que es presenta a la convocatòria extraordinària de les PAU finalitza el 8 de juliol.