Instalar placas solares

La instalación de placas solares no és una despesa, sinó una inversió a llarg termini

Tendim a pensar que la instalación placas solares és una pèrdua important de diners, però és tot el contrari. De fet, l’energia solar és una gran inversió a mitjà i llarg termini.

A més en instal·lar placas solares para casa estem respectant el medi ambient, i a més, l’energia solar és una forma efectiva de diversificar el patrimoni.

Les placas solares en casa poden crear l’energia suficient per al teu autoconsum energètic

El seu òptim funcionament ens permet la producció controlada d’energia, segons les nostres necessitats personals en cada cas.
En cas que vulguem produir més energia de la que podem produir amb la nostra instal·lació, podrem augmentar lliurement la grandària de la instal·lació i per tant la producció energètica anual.
Un dels factors diferenciadors de l’energia solar fotovoltaica, és l’escalabilitat d’aquesta, és possible fer una instal·lació domestica de 4 plaques solars, de 10 o de 20, amb costos específics raonables.

El material amb el qual es fan els panells fotovoltaics és fiable i durador

Invertir en panells solars amb marcatge CE garanteix un equip fiable i durador. En general els mòduls compten amb una garantia de producte de 10 anys i una garantia de rendiment de 25 anys
Són molt resistents als raigs UV del sol però també a les variacions brusques de temperatura.

Redueix considerablement les factures de la llum

Les placas solares para vivienda no té perquè cobrir totes les teues necessitats energètiques, no obstant això, sí que pot cobrir una gran part d’elles. En sistemes amb acumulació, habitualment de bateries de liti, la contribució és molt major, permetent fins i tot la reducció del terme fix.
En utilitzar directament l’energia solar que tu mateix produeixes i consumeixes de manera prioritària, estalvies molt en les teues factures d’energia a final de mes, ja que cada vegada necessites menys la xarxa elèctrica comuna i t’autoproveeixes amb la teua pròpia.
En un pròxim escenari amb balanç net, el grau d’autosuficiència, % d’energia generada sobre el consum total, serà més elevat amb menor inversió.

Si no saps como instalar placas solares, Solarcas té la solució

En Solarcas som grans experts a instalar placas solares, així que no tens que preocupar-te. Nosaltres ens encarreguem de tot el procés, muntarem les teues plaques solars sense cap problema. A més també oferim serveis de finançament, monitoratge i manteniment de plaques solars.