El consell d’administració d’Aerocas ha acordat l’aprovació d’un conveni amb l’Agència Valenciana del Turisme (AVT) per a la implantació d’una Tourist-Info a la terminal de passatgers de l’aeroport de Castelló. A més, ha aprovat la realització d’obres de millora a les instal·lacions per un import de gairebé 1,5 milions d’euros.

El conveni amb l’Agència Valenciana del Turisme suposarà la integració de l’oficina de turisme de l’aeroport de Castelló a la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana. En virtut de l’acord, l’actual punt d’atenció emplaçat a la terminal de passatgers passarà a denominar-se Tourist Info Aeroport de Castelló. L’AVT dotarà l’oficina de retolació, cartelleria, suports informatius, material de promoció, infrastructura informàtica i imatge corporativa.

A més, posarà a la seva disposició les bases de dades i informació turística de què disposa l’AVT, tant en suport informàtic com documental. Així mateix, col·laborarà en la formació del personal assignat mitjançant l’impuls de cursos, convocatòries de formació i altres accions. També prestarà eines i procediments per a la millora contínua de la qualitat de l’atenció a l’usuari de les instal·lacions de l’aeroport, a més de garantir una acció coordinada amb la resta d’oficines de la xarxa de la Generalitat.

El president d’Aerocas i secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat la col·laboració de l’empresa concessionària de l’aeroport, Edeis, en assumir el manteniment de la Tourist Info i aportar el personal necessari per al seu adequat funcionament. Colomer ha incidit que el conveni aprovat habilitar els mitjans necessaris «perquè els usuaris de l’aeroport tinguin al seu abast una completa informació sobre la destinació turística». També contribuirà, ha afegit, a la dinamització dels municipis emplaçats a l’àrea d’influència de l’aeroport.

D’altra banda, el consell d’Aerocas ha donat llum verda als plecs de condicions per a la contractació de l’obra d’adequació del canal de drenatge de l’aeroport. L’execució de l’obra i la direcció facultativa sortiran a licitació amb un pressupost de gairebé 1,5 milions d’euros. El director general d’Aerocas, Joan Serafí Bernat, ha recordat que l’actual equip gestor va trobar a la seva arribada «el problema de la cadena de drenatge, que es va executar de manera deficient per part de la constructora de l’aeroport». Davant d’aquest situació, Aerocas ha activat la reparació de la infraestructura, alhora que va interposar una demanda contra els responsables de l’obra amb l’objectiu que assumeixin els costos.
Compromís de la Generalitat

El consell d’administració d’Aerocas també ha activat el seu pressupost anual en aprovar una proposta d’ampliació de capital de 4.950.000 euros, prevista a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de 2017. L’esmentada ampliació s’articularà a través de la creació de 12.375. 000 noves participacions socials, que subscriurà íntegrament la Generalitat. El director d’Aerocas ha destacat que el govern autonòmic «torna a demostrar el seu compromís amb l’aeroport a l’assumir en solitari l’ampliació de capital».