“Aidico” (l’Institut Tecnológic de la Construcció) ha sol.licitat, un concurs d’acreïdors i ara eixirà, a subhasta.

Cal saber, que Aidico, te unes perdudes actuals que ascendeixen, a la cuàntitat económica total, de 1’7 milions d’euros i donada la seva mala solvencia, el gerent de l’empresa ha decidit realitzar, aqüesta sol.licitut.

Per últim queda comentar, que abans de que sol.licite aqüest concurs d’acreïdors, ja hi han interessades en la compra de l’institu “Aidico” dos empreses, el que farà, que es puga pagarantit, l’activitat de l’institut i també, la continuitat del 75% del planter actual.