L’Ajuntament de Quart de Poblet, en coordinació amb l’empresa concessionària del servei, Global Omnium / Aigües de València, ha estalviat en l’últim any 105.000 m3 d’aigua i 205.698,70 kWh d’energia, gràcies a les gairebé 3.000 actuacions tècniques portades a terme a tot el municipi a fi de garantir l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics del mateix.

Aquests estalvis equivalen al proveïment de la ciutat durant 15 dies, el que demostra la implicació del consistori municipal en la consecució dels seus compromisos amb el desenvolupament sostenible.

Majoritàriament, gairebé en un 55%, les tasques s’han concentrat a la realització d’obra civil, modernització de la xarxa d’infraestructures hidràuliques, així com els treballs de manteniment, inspecció i revisió de la xarxa de distribució; mentre que el 45% restant el constitueixen una ingent quantitat de serveis i actuacions (realització de lectures, treballs de manteniments, revisió de sanejaments … Tot això, d’acord a un pla de treball coordinat amb el consistori municipal i l’objectiu és aconseguir que Quart de Poblet sigui referència en la gestió del cicle de l’aigua.

El principal volum d’actuacions dut a terme l’any passat, el 82%, s’ha concentrat en el nucli urbà del municipi, mentre que el nombre restant d’aquestes, el 18%, es va desenvolupar en el seu polígon industrial.

Les actuacions realitzades conjuntament per l’Ajuntament i Global Omnium / Aigües de València s’han dut a terme durant 774 hores, equivalent a més de 32 dies de treball ininterromput.

Una de les tasques més destacades de les exercides a Quart és la sectorització i correlació de la xarxa per intentar revisar la xarxa de canonades i anticipar la detecció de fuites. En aquest sentit, durant aquest període els tècnics van supervisar més de 68 quilòmetres de canalitzacions de la localitat, detectar i reparar 203 fuites d’aigua.

Un altre aspecte destacat de la gestió implementada a Quart de Poblet, és el control d’abocaments per garantir la qualitat de l’aigua després del seu ús en els diferents processos industrials, radicats al polígon industrial principalment. Així, en l’últim any, es van realitzar 10 analítiques per validar la idoneïtat dels abocaments d’acord amb la normativa vigent.

Vanguardia tecnològica per a la ciutadania

Un dels projectes que més contribueixen a posicionar internacionalment la gestió duta a terme per l’Ajuntament de Quart de Poblet en relació a la gestió de l’aigua és la implantació de la telelectura de comptadors intel·ligents en el centre urbà del municipi. D’aquesta manera, el 95% del total operatiu, 10.500 unitats, empra aquesta innovadora per incrementar l’eficiència en la gestió dels recursos hídrics i energètics de la ciutat.

La gestió de comptadors intel·ligents d’aigua a Quart de Poblet, que totalitza un parc operatiu de 11.096 unitats, permet anticipar, gràcies al big data i la gestió de la informació, la detecció de fuites ocultes, la reducció del temps de les reparacions, minimitzar fraus … En definitiva, és una nova tecnologia que demostra el compromís de l’Ajuntament per millorar la qualitat del servei a més de posar-la a disposició dels ciutadans perquè consumeixin de manera responsable.

La gestió de la informació aplicada al coneixement de la gestió dels recursos hídrics, permet a l’Ajuntament i a l’empresa millorar tots els seus processos i ràtios en benefici dels ciutadans de Quart, reforçant els seus vincles amb valors mediambientals i socials.