Aquest proper dilluns 30 de maç, Alberto Fabra (President de la Generalitat Valenciana) signarà el decret de disolució de les corts valencianes i la convocatoria de les eleccions autonómiques que es faràn el 24 de maig.

Així mateix, es destacable comentar, que el decret de disolució del parlament autonómic i la convocatoria electoral especifica el numero de diputats que cal escollir en cada circunscripció.

Així mateix, aquest decret també especifica la durad de la campanya electoral, el dia de la votació i el lloc de constitució de les corts valencianes d’acord amb la llei electoral de la Comunitat Valenciana.