Més de 150 veïns i propietaris es van reunir ahir a la xerrada informativa convocada per l’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre en la qual tècnics municipals i d’una assessoria externa especialitzada en urbanisme van explicar quins efectes tindrà en el municipi l’aplicació del Pla d’Acció Territorial de la infraestructura Verda del Litoral- PATIVEL de la Generalitat Valenciana que es troba en fase d’exposició pública.

Per part dels tècnics, es va explicar que l’aplicació del PATIVEL afectarà els sòls urbanitzables que no tinguin programa aprovat i als sòls no urbanitzables. En el cas de nivell de protecció 1, que comprèn la major part de terrenys d’Alcossebre que estan situats en els primers 1.000 metres de franja litoral, es prohibeix qualsevol tipus d’edificació, habitatge, indústria, càmpings i fins i tot hivernacles i únicament podran rehabilitar-les edificacions existents que comptin amb llicència, amb destinació a habitatge o allotjament turístic.

Per al nivell de protecció 2, que s’aplica a franges de terreny a partir dels 500 metres, es permeten dotacions públiques, usos esportius, càmpings i usos hotelers però amb un 2% d’ocupació màxima, el que suposa que per a un ús hoteler de 50/70 habitacions es necessiti una parcel·la mínima de 100.000 metres quadrats. També es va aclarir que la Generalitat no ha previst cap tipus d’indemnització per als afectats. D’altra banda, es va explicar que el PATIVEL comprèn classificar les platges en naturals i urbanes. En el cas d’Alcossebre, cataloga com a urbana la platja de les Fonts i com a naturals les de Carregador, Romana i El Moro, el que suposarà la prohibició d’instal·lacions de caràcter fix, instal·lacions destinades a la pràctica d’activitats esportives o d’esdeveniments.

Per part dels assistents, es va traslladar el malestar existent per l’impacte negatiu que pot suposar prohibir la construcció de noves edificacions per a una extensió tan àmplia de terreny -en total, resultaran afectats 1.237.700 metres quadrats amb nivell de protecció 1- i quin serà el futur de l’economia local, no només del sector immobiliari sinó de sectors relacionats com la construcció i sector serveis. En aquest sentit, es va recordar el creixement econòmic experimentat per Alcalà-Alcossebre en els últims trenta anys gràcies al desenvolupament urbanístic d’Alcossebre. Els assistents van insistir que el PATIVEL castiga de manera extrema al municipi que, precisament, ha comptat amb un PGOU molt respectuós amb el medi ambient, com demostra el fet que encara quedin espais per urbanitzar a primera línia de mar i en els quals podrien permetre construccions de baixa alçada i densitat però atractives per ampliar la massa hotelera del municipi i ser competitius com a destinació turística. Els propietaris també es van interessar per conèixer com defensar els seus drets davant la pèrdua de valor que patiran els terrenys, a desclassificar el sòl i passar d’urbanitzable a no urbanitzable.

Per part de l’Ajuntament, l’Alcalde va fer una crida als veïns perquè “vagin als Serveis Tècnics Municipals a informar-se sobre com poden presentar les al·legacions, en cas d’estar afectats directament, o que traslladin els seus suggeriments per sumar-les a la redacció d’al·legacions per part dels Serveis Tècnics “.