Els grups municipals de l’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre han estat avui presents en una reunió convocada per transmetre el contingut i principals conclusions que recull el Pla Director de Sanejament del municipi, la redacció també va comptar amb el consens de tots els grups. El pla, elaborat per Facsa-Gestió Integral de l’Aigua -empresa concessionària del servei-, xifra en un total de 15.674.414 euros les actuacions a realitzar per renovar completament la xarxa de clavegueram d’Alcalà i Alcossebre. Com a actuacions prioritàries, amb un pressupost total de 2.501.250 euros, estableix la supressió de contrapendents, renovació de col·lectors en plaça Vista Alegre i Passeig Sud d’Alcossebre, millores en estacions de bombament d’aigües residuals, millora en la xarxa separativa de plaça Constitució i Les Fonts d’Alcossebre, millorar la captació a la plaça Joan Vilanova d’Alcalà, així com optimitzar el control d’abocaments.

El pla realitza un diagnòstic de la situació actual del clavegueram i es planteja diferents solucions per assegurar el seu correcte funcionament, tant en el cas de períodes de pluja com en temporades seques, a través de simulacions en què s’observa com reacciona la xarxa i els diferents mecanismes d’alleujament d’aigües. Com a principals problemàtiques, apareixen la insuficiència dels diàmetres i l’antiguitat de la xarxa i dels elements electromecànics de control. En època de pluges, la situació s’agreuja i la xarxa es sobrecàrrega i satura.

Després d’assistir a la reunió amb els tècnics redactors, en què els regidors han pogut plasmar diferents qüestions, s’ha convocat a tots els grups municipals a una reunió en un termini de tres setmanes, per tal de consensuar com emprendre de la manera més realista possible la realització d’aquestes millores, necessàries per afrontar amb garanties de futur el bon estat de la xarxa de clavegueram. El regidor d’Urbanisme, José Colom, ha assenyalat que “es tracta d’actuacions necessàries però que suposen una inversió molt important ia llarg termini, pel que és necessari l’acord de tots els grups municipals i buscar també el suport d’altres institucions, en la mesura del possible “.