El conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz, ha destacat que la retirada de plaques i distincions d’edificis públics on figuren persones condemnades per corrupció “té un contingut simbòlic fonamental per a la regeneració democràtica en la nostra Comunitat”.

El conseller Alcaraz ha fet aquestes declaracions durant la seva compareixença a la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat de Les Corts per explicar el grau d’execució de les mesures adoptades pel Consell per a la retirada de plaques de polítics corruptes a la Comunitat.

El conseller de Transparència ha explicat que fins a la data “s’han retirat un total de 12 plaques de dependències de la Generalitat i municipals on apareixia el nom de persones que havien ocupat un càrrec públic i que havien estat condemnades per sentència judicial ferma per corrupció, delictes contra la hisenda pública i la seguretat social o per delictes contra l’administració “.

Alcaraz ha volgut agrair la col·laboració d’ajuntaments, diputacions i ciutadans en aquesta tasca, “atès que sense aquesta ajuda hauria estat molt difícil identificar aquestes plaques”, ja que “no existeix cap tipus de registre en què constin les plaques que s’instal·len ni els noms que hi apareixen “, ha afirmat el conseller.

“Des de la Conselleria de Transparència -ha continuat Alcaraz- hem estat en contacte amb totes les conselleries per identificar les plaques d’edificis i procedir a la seva retirada, a més de remetre una carta als 542 ajuntaments i les tres diputacions provincials de la Comunitat demanant la seva suport “.

Així mateix, Alcaraz ha fet èmfasi “en la col·laboració ciutadana en la identificació de les plaques, a través d’un canal a la web de la pròpia conselleria mitjançant un simple correu electrònic, canal que continua obert i accessible”.

Pel que fa a les plaques que figuren en edificis públics que no pertanyen a la Generalitat, el conseller de Transparència ha assenyalat que podem suggerir la retirada de plaques o traslladar les comunicacions que fan els ciutadans però “no podem obligar que retirin plaques dels seus edificis ni tampoc tenen l’obligació de comunicar-nos motu propi si ho fan o com ho fan “, ha subratllat el conseller.

“De fet -ha continuat Alcacaraz- ens consta que en molts municipis s’ha procedit a retirar les plaques dels seus edificis sense necessitat de comunicar-nos-i, per tant, no tenim dades al respecte”.

Durant la seva intervenció a la Comissió, el conseller ha explicat que continuem treballant en aquesta iniciativa, ja que “no és un tema tancat, sinó que requereix de la nostra atenció continuada perquè, a mesura que vagin dictant sentències fermes per corrupció, procedim al mateix sentit que hem actuat fins ara “.

Les plaques retirades de dependències de la Generalitat són les vuit següents:

Placa amb el nom de Rafael Blasco, situada al Centre de Rehabilitació d’Integració Social (CRIS) de Ciutat Jardí de la ciutat d’Alacant.
Placa amb el nom de Rafael Blasco, situada al Centre Especial d’Assistència al Major (CEAM) d’Ontinyent.
Placa amb el nom de Rafael Blasco, situada al CRIS Sant Pau de València.

Placa amb el nom de Pedro Hernández Mateo, situada al Pantalà Esportiu del Port de Torrevella.
Placa amb el nom de Carlos Fabra, situada a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló.
Placa amb el nom de Rafael Blasco, situada a la Residència de Majors Velluters de València.
Placa amb el nom de Rafael Blasco, situada al Centre de Salut de Bellreguard.
Placa amb el nom de Rafael Blasco, situada a la Ciutat de la Justícia d’Elx.

Pel que fa a les plaques retirades de dependències municipals de la Comunitat gràcies a les comunicacions de ciutadans i ciutadanes consta que s’han retirat les quatre següents:

Placa amb el nom de Carlos Fabra, situada a l’Auditori Municipal de Navajas.
Placa amb el nom de Carlos Fabra, situada al Pavelló Poliesportiu de Vinaròs.
Placa amb el nom de Rafael Blasco, en l’Oficina Amics de Callosa d’en Sarrià.
Placa amb el nom de Carlos Fabra, situada a la casa de la vila de Morella.

També hi ha denúncies ciutadanes sobre l’existència de plaques amb noms de corruptes que consten en dependències d’ajuntaments o diputacions als quals s’han traslladat aquestes denúncies però que, però, no han informat de si han actuat o no, “entitats governades actualment per el PP “, ha matisat el conseller Alcaraz. Aquestes plaques són quatre:

Placa amb el nom de Carlos Fabra, al parc rural d’Eslida (depenent de la Diputació de Castelló).
Placa amb el nom de Carlos Fabra, al parc de bombers d’Orpesa (depenent de la Diputació de Castelló).
Plaques amb el nom de Javier Morató Vives, a la Plaça de la Mediterrània, Pont del Port, Jardí del Pou, Rotonda de la Llum i Plaça de Manuel Miró, a la localitat de Calp.
Plaques amb el nom de Carlos Fabra a la Plaça Major, al CEAM, al casc antic i en una rotonda, a la localitat d’Orpesa.

Alcaraz ha conclòs la seva intervenció mostrant la posició del nou Consell respecte a la instal·lació de plaques recollida en l’article 21.3 del Codi de Bon Govern de la Generalitat que estableix que “Les persones subjectes al present Codi no promouran en cap cas la instal·lació de plaques commemoratives o similars que facin referència a les persones que, exercint càrrecs públics, hagin participat en la decisió de la construcció o de la posada en marxa del servei o semblant “.

Codi de Bon Govern

El conseller de Transparència ha comparececido també per explicar el Codi de Bon Govern, aprovat recentment mitjançant decret del Consell.

“Es tracta del primer dels quatre decrets en què hem treballat per desenvolupar la Llei de Transparència -ha apuntat el conseller- perquè per al Consell era prioritari reforçar els vincles de confiança entre els ciutadans i les institucions”.
Alcaraz ha explicat que el Codi “incideix en una cosa fonamental com és la qualitat institucional i el control democràtic per aconseguir unes institucions íntegres i transparents, en què a més la participació ciutadana tingui un paper destacat”.

“El Codi de Bon Govern -ha explicat el conseller- és una norma especial perquè combina normes de conducta i principis ètics que busquen més la prevenció i la persuasió que la dissuasió en les persones que han de complir, a més de posar especial èmfasi en la responsabilitat política “.

D’altra banda, Alcaraz ha incidit que es tracta d’un instrument “viu i flexible” que, sense perdre força jurídica, “pot ser revisat i adaptat en el futur”.

Després de fer un repàs per l’estructura i normes de conducta del Codi, el conseller ha afegit que “és obligatori per als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat i per al sector públic”, fet que suposa que un total de 138 persones estan obligades per aquest decret, dels quals 90 són alts càrrecs; 37 amb funcions executives en el sector públic instrumental; i 11 amb contractes d’alta direcció del sector sanitari “.

Entre les principals novetats relacionades amb el Registre d’Activitats i de Béns i Drets Patrimonials d’Alts Càrrecs de la Generalitat, el conseller ha ressaltat que ara s’han de presentar tres declaracions: activitats, béns i drets patrimonials i també rendes.

Durant la seva intervenció, Alcaraz ha fet un especial èmfasi en el fet que en la legislatura anterior “no existís un seguiment efectiu dels càrrecs directius del sector públic instrumental, tot i estar obligats a presentar les declaracions de béns era una cosa que no es feia “. En aquest sentit, el conseller ha afegit que es tractava de posar ordre en el sector públic perquè les obligacions que ja existien “es complissin efectivament”.