http://www.elperiodic.com/archivos/img/noticias/14-07/27/cscomerciosp.jpg

Alfonso Bataller (Alcalde de Castelló) ha anunciat avui públicament, que el Gobern Central licitarà en el proper any 2015,les obres del archiu históric provincial, en L’antic “CUC”

Pero, abans de que començen les obres del archiu históric del “CUC” els responsables del ministeri de Cultura deuràn realitzar les gestions que es creguen oportunes, per ral de desbloquejar aquest projecte per a Castelló.

Segons ha dit aquest matí, Alfonso Bataller, mentre l’anunci d’aquestes obres, des de l’ajuntament de Castelló ja esta realitzant-se tots els tràmits que son necesaris, per tal de que les obres puguen començar en el edifici antic “CUC”

Per finalitzar, cal comentar també, que l’alcalde Alfonso Bataller ja es va traslladar a Madrid junt amb Vicent Sales (Concejal de Cultura de l’ajuntament de Castelló) per tal de mantindre una reunió amb Jesus Prieto (Director General de Archius Estatals) amb l’unica finalitat, de que aquest projecte que finalment ha anunciat avui Bataller, es puguera fer realitat.