Els contribuents almassorins podran realitzar autoliquidacions de taxes i tributs municipals sense necessitat d’acudir a l’Ajuntament a retirar els rebuts, gràcies a l’activació d’aquesta funció en la pàgina web del consistori. De moment, els veïns poden completar el pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, encara que l’objectiu és incloure taxes com les matricules en activitats culturals i d’oci o el pagament de guals més endavant.

Així doncs, els usuaris hauran d’emplenar les seues dades personals i la informació requerida respecte al vehicle en el qüestionari disponible en l’apartat de tràmits electrònics de la web municipal. A continuació, la pàgina generarà un rebut amb l’import a satisfer, el qual hauran de liquidar en la seua entitat bancària. Finalment, el banc transferirà la informació del pagament a l’Ajuntament d’Almassora, qui incorporarà el rebut a la seua base de dades.

Gràcies a aquesta nova funció, els contribuents evitaran desplaçar-se fins a les oficines del Servei d’Atenció i Informació al Ciutadà (SIAC) per a obtenir el rebut, una canvi que permetrà “estalviar paper i reduir la càrrega administrativa i, per tant, agilitzar el funcionament de l’administració”, en paraules de l’edil d’Hisenda i Activitats, Roger Beltrán. En aquesta mateixa línia de treball, l’equip de govern ja va introduir, a principis de 2016, l’obligatorietat de facturar electrònicament als seus proveïdors.

Cal recordar que la freqüència d’ús de la web i l’aplicació mòbil municipals entre els veïns per a tramitar assumptes econòmics, és un dels aspectes que sondeja l’enquesta distribuïda per la Regidoria d’Hisenda i Activitats per a avaluar la satisfacció dels veïns amb els serveis econòmics de l’Ajuntament d’Almassora. El termini per a respondre al qüestionari acaba demà divendres i els resultats obtinguts seran utilitzats per l’executiu local per a aplicar noves medides i millorar els serveis que els ciutadans sol·liciten.

Així mateix, des de l‘àrea de Modernització treballen en la instal·lació de la finestra única a través d’una eina informàtica que permetrà als usuaris enregistar documents dirigits a qualsevol Administració des del mateix Ajuntament d’Almassora. El pressupost de 2017 té una inversió específica en la partida d’inversions de 10.000 euros, per la qual cosa el servei serà activat en els pròxims mesos.