La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Almassora ha modificat les bases que regulen la concessió d’ajudes a les entitats socials del municipi, amb l’objectiu de facilitar el procés i permetre que les ONG reben abans els fons. Així doncs, després de la valoració dels mèrits, els sol•licitants rebran el 50% de la quantitat que els siga concedida per l’administració local sobre la base de la puntuació obtinguda i l’altre 50% després de la presentació de la documentació justificativa.

D’aquesta manera “les associacions podran garantir l’execució dels seus respectius projectes socials, en disposar de part dels diners diversos mesos abans del que era habitual”, ha assegurat l’edil de Serveis Socials, Diana Belliure. La regidora també s’ha compromès a facilitar el màxim la tramitació per als interessats, un objectiu que compliran en detallar la forma de justificació de la subvenció en les bases i en afegir annexos com un model de declaració responsable o un de memòria de les activitats realitzades, entre altres.

Per a Belliure, una de les principals novetats d’aquestes bases és que “valorarem amb 10 punts -abans n’eren 5- les activitats o els programes que no s’estiguen realitzant en cap servei públic”. “Pensem que és important no duplicar les actuacions i complementar les actuacions de l’administració amb iniciatives concretes que cobrisquen totes les necessitats possibles”, ha incidit l’edil.

En aquest sentit, i amb l’objectiu de millorar la coordinació entre les entitats socials, les bases valoraran el treball en xarxa amb fins a 10 punts, que rebran totes aquelles associacions que formen part de les Plataforma d’ONGs d’Almassora. Aquelles que participen d’un altre tipus de xarxes de cooperació comunitària per a associacions obtindran fins a 5 punts.

Respecte als aspectes que Serveis Socials tindrà en compte a l’hora de valorar els projectes presentats, les activitats que promocionen la convivència i la conscienciació en combinació amb l’oci i l’educació rebran un màxim de 40 punts. El tribunal també tindrà en compte si l’assistència es dirigeix a situacions d’emergència social. Els programes de prevenció amb caràcter sectorial seran valorats amb fins a 50 punts i el nombre de membres de l’entitat podrà incrementar fins a 8 punts (per a aquelles amb més de 75 socis) la puntuació.