L’equip de govern de l’Ajuntament d’Almassora ha plantejat realitzar una modificació de l’actual ordenança municipal que regula la concessió de subvencions a entitats i particulars. Dit text va ser aprovat al febrer de 2015 i presenta incompatibilitats com que l’òrgan instructor siga el regidor delegat, cosa que entra en conflicte amb les funcions d’instrucció del personal públic.

Així es desprèn de l’informe de control financer del primer trimestre elaborat pel departament d’Intervenció i que serà presentat avui en sessió plenària pel regidor d’Hisenda i Activitats, Roger Beltrán. L’anàlisi ha radiografiat la concessió de subvencions durant l’any 2015 al municipi i, entre altres conclusions, figuren les deficiències a l’hora de presentar la documentació requerida o de justificar el compliment dels objectius. Per aquest motiu, Beltrán ha anunciat que una de les mesures que s’adoptaran serà “la realització de sessions formatives per instruir les entitats locals sobre la presentació de comptes, documentació i resultats obtinguts”.

L’informe posa de manifest que cada departament gestiona la concessió dels ajuts de manera independent, per la qual cosa recomana la creació d’un departament específic per a la gestió administrativa de les subvencions. Tal com especifica el text, la creació d’aquest departament permetria “una major especialització i coneixement de la normativa reguladora i incorporaria amb caràcter general la figura de l’òrgan instructor”.

A la llum d’aquestes conclusions l’equip de govern estudiarà la viabilitat de la creació d’aquest departament per “agilitzar la tramitació de les subvencions i garantir que el personal municipal que les gestiona està especialitzat en la matèria”, ha explicat l’edil. Beltrán ha assegurat que la “justificació d’objectius és una manera de reconèixer i premiar la feina que les associacions i clubs d’Almassora fan pel nostre poble”.

Cal recordar que el departament d’Esports ja va avançar al desembre del passat any que la modificació dels criteris de concessió d’ajudes per a l’exercici de 2016. Una de les grans novetats va ser la valoració de la formació del personal, ja que en funció del grau qualificació d’aquest (estudis secundaris, tècnics o universitaris) els clubs rebran una major aportació. En aquesta mateixa línia, també s’han de tenir en compte el nombre de fitxes federatives, així com el nombre d’equips o l’estructura de gestió.