L’Ajuntament d’Almassora treballa en la creació d’un pla d’acció amb l’objectiu de millorar la gestió econòmica municipal i ajustar a la normativa aquells procediments que els diferents agents de control ha assenyalat com contraproduents. L’estratègia està sent elaborada a partir de les conclusions dels informes trimestrals de control financer de 2016 i de l’informe sobre el control intern emès per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, dos documents que al costat de les objeccions que Intervenció donarà a conèixer properament marcaran les línies de treball que haurà de seguir el pla del departament d’assumptes econòmics.

Així doncs, l’equip de govern té previst “fer reunions de treball amb tots els departaments i gestors implicats en la gestió per abordar els assumptes a millorar i establir unes pautes d’actuació i un calendari per dur-les a terme”, tal com ha explicat la alcaldessa, Susanna Nicolau. “A la finalització del present exercici avaluarem quins aspectes han pogut ser modificats i elaborarem el pla d’acció del 2018”, s’ha compromès.

“L’objectiu de l’Ajuntament d’Almassora és actuar davant les deficiències detectades en les operacions de control i fer-ho amb una estratègia global, en la qual implicarem a tots els departaments afectats”, ha assegurat la primera edil, qui ha avançat que les primeres reunions de anàlisi tindran lloc durant el mes de febrer.

Cal recordar que la gestió econòmica municipal ha obtingut excel·lents resultats en els exercicis de fiscalització i control a què s’ha sotmès. Les objeccions de Tresoreria detectats durant l’exercici de 2015 van ser únicament quatre, davant els 115 de l’any 2014. Aquest any, l’equip de govern de Vicente Casanova va acumular fins a 84 operacions irregulars derivades del fraccionament o incompliment de les condicions de contractes subscrits pel Ajuntament amb els seus proveïdors.

Per la seva banda, l’informe de fiscalització sobre el control intern emès per la Sindicatura de Comptes va atorgar al consistori una qualificació de 76,6%. Algunes de les recomanacions de millora ja havien estat implementades per l’Ajuntament en el moment d’emetre l’informe, com les relatives a la concessió i tramitació de les subvencions, al compliment de l’objectiu de la regla de la despesa ia la integració de les dades relatives al patrimoni en la comptabilitat municipal. No obstant això, l’equip de govern treballarà per millorar l’entorn tecnològic de la gestió pel que fa a inventaris de material, calendari d’informatització, protecció de dades i formació dels empleats municipals en la matèria.