Anem de migracio

Aqüesta setmana, l’ajuntament d’Almassora movilitza, prop de 200 escolars del municipi, amb l’objectiu de donar a coneixer als escolars, el fénomen de la migració d’aus en el mediterrani.

Així mateix cal dir, que aquesta iniciativa que realitzaràn els escolars d’Almassora, forma part de la campanya “Volar, viajar, vivir” que organitza i promoum l’associació espanyola de Ornitología.

A més, Lluis Martinez (Concejal de l’ajuntament d’Almassora) ha dit avui, que l’ajuntametn d’Almassora desenvolupa aqüestes iniciatives i ho fa, de manera periódica ofertant-les, als diversos centres educatius de la localitat.

Per últim queda comentar, que avui dimarts s’han realitzat, les primeres visites dels escolars a l’ajuntament de la localitat, per veure l’exposició de la campanya “Perquè no tenim oronetes a l’hivern?”