El conveni signat entre l´OACSE i els instituts d´educació secundària pretén donar resposta educativa a un alumnat que presenta dificultats en l´entorn acadèmic a travès d´una proposta d´aprenentatge i servei. La idea és educar en el compromís social a través de l´adquisició d´habilitats, valors i actituds colaboratives.

Els alumnes que participaran en el programa són estudiants d´ESO, que a banda de baixa competència acadèmica, presenten manca d´habilitats socials, i un grau d´entorpiment emocional que genera problemes de convivència en els àmbits escolar, familiar i social.

Els treballs que realitzaran estos alumnes es dedicaran a persones amb diversitat funcional greument afectades i persones majors dependents. Per a la Presidenta de l´OACSE i responsable de serveis socials especialitzats, Filomena Agut, “el projecte vol implicar a tota la comunitat educativa en un procés d´ensenyament que augmente la competència cívica i social dels alumnes amb dificultats importants”. Des d ´esta perspectiva, Agut ha subratllat que “donant a conèixer noves històries de vida, s´aconseguirà enfortir i capacitar a les persones participants, de forma que prenguen consciència de la realitat social que ens envolta”.

En última instància, la diana a la que apunta el projecte, segons han remarcat els responsables dels centres educatius, és “evidenciar als alumnes la realitat social de Benicarló i fomentar un model de vida cooperatiu i solidari”.

Alhora, el conveni pretén “reafermar les competències socials i cííviques dels participants i aconseguir una millora significativa del clima convivencial escolar”

L´acord de col·laboració forma part de la política de l´Organisme Autònom de fomentar i facilitar la participació de la comunitat en els centres residencials, com així ho evidencien els nombrosos convenis subscrits fins al moment amb universitats públiques, instituts, o serveis penitènciaris.