Alumni SAUJI ha organitzat dos nous cursos per ajudar l’alumnat a assolir els coneixements i temari acoblats a proves de certificació d’idiomes dels nivells intermedi i avançat. Les inscripcions ja estan obertes per als membres de AlumniSAUJI Premium i el 30 de març s’obriran també a la resta de públic.

Aquests dos cursos tenen una durada de 40 hores i seran impartits en horari a la tarda en el cas del preparatori B1 i virtualment el preparatori B2, que no obstant això, compta amb algunes sessions presencials per reforçar les competències orals. En ser cursos preparatoris no s’expedeix cap títol de reconeixement de nivell ni es necessita prova prèvia per accedir-hi.

D’altra banda, per complementar l’oferta formativa en anglès, el programa AlumniSAUJI continua oferint els Meeting Talk, ara també amb grups al campus de l’UJI, a més de mantenir els grups impartits a la Llotja del Cànem. Els Meeting Talk són grups de conversa de 2 hores de durada, on l’alumnat visualitza una projecció durant uns 20 minuts (seqüència d’una sèrie, documental …) i després conversa amb professorat nadiu. La dinamització dels grups per part de professorat nadiu pot ajudar a millorar la pronunciació ia aprofundir en totes les necessitats comunicatives de la vida quotidiana.

Els cursos s’adrecen als membres de AlumniSAUJI Premium, tot i que si queden places vacants, s’obriran també a la resta de la comunitat universitària i públic general.

Com a conclusió queda comentar, que el Programa AlumniSAUJI és un projecte creat per la Universitat Jaume I (UJI) i la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat Jaume I (SAUJI) per enfortir les relacions entre l’ex alumnat, la societat i la Universitat, un espai de trobada entre els més de 40.000 alumnes que han passat per l’UJI i totes aquelles persones sense estudis universitaris o que són exalumnes d’altres universitats.