La vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó, ha clausurat al costat del secretari de Cultura i Esport de la Generalitat, Albert Girona les jornades sobre protecció del patrimoni cultural celebrades hui al Palau dels Arts.

La cita ha comptat amb un centenar d’alcaldes i regidors dels municipis valencians per a informar-los que la conselleria traurà una línia d’ajudes econòmiques dirigides als municipis que empraran a redactar catàlegs de Béns Culturals i Espais Protegits. Maria Josep Amigó ha afirmat que «el patrimoni cultural que hem rebut dels nostres avantpassats té un enorme valor i hem de deixar-ho als nostres descendents en les millors condicions, perquè la veritat és que ha estat molt desprotegit a falta d’injectar-li el finançament que necessitava». “Els tècnics de la Consellería conjuntament amb els de la Diputació, van a treballar colze en colze per a no duplicar esforços ni inversions innecessàries”, ha afegit Amigó. La vicepresidenta ha explicat que «les administracions han de treballar colze en colze amb els ajuntaments, i per primera vegada s’ha fet una reunió on han estat l’administració local, la Diputació i la Generalitat».«Les qüestions tècniques que ens han explicat pensem que són molt aclaridores i la recomanació és molt important: que tots els municipis tinguen ja el seu catàleg perquè el seu Patrimoni estiga protegit», ha conclòs Amigó. Redacció dels catàlegs

«Per a facilitar la redacció dels catàlegs es convocarà una nova línia d’ajudes que es regirà per criteris de població, com de percentatges, i fins i tot volem anar més enllà, avançant el 30% de la quantitat subvencionada, el màxim que permet la Llei, en el moment es publique la resolució de la convocatòria», ha explicat Girona, secretari autonòmic de Cultura i Esport. Girona ha insistit en la necessitat que els ajuntaments elaboren aquests catàlegs que «són instruments de treball perquè els municipis desenvolupen els seus plans especials de protecció i que delimiten les àrees de vigilància arqueològiques». Els catàlegs que han d’elaborar els ajuntaments han de contenir els Béns d’Interès Cultural que es troben situats en el seu terme municipal, delimitar els entorns de protecció dels BIC, identificar els Béns de Rellevància Local i el seu entorn de protecció i fitar les àrees existents que puguen contenir restes arqueològiques o paleontològics, denominant-les àrees de Vigilància Arqueològica o Paleontològica. L’aprovació de catàlegs permetrà els ajuntaments atorgar llicències urbanístiques, en els entorns de protecció dels BIC i Béns de Rellevància Local sense necessitat de recaptar l’autorització prèvia de la Conselleria competent en matèria de cultura. També podran beneficiar-se de fons públics o de la concessió de les ajudes de la Generalitat i de les Diputacions per a obres de conservació i rehabilitació del patrimoni cultural. La reunió a València és l’última que tanca el cicle de cites mantingudes en les tres províncies amb els alcaldes i regidors que han servit per a informar sobre els criteris de protecció del patrimoni cultural i les convocatòries d’ajudes de la Generalitat. L’ordre d’ajudes per a la conservació i protecció del patrimoni subvencionarà fins al 80% del cost del projecte i la quantia podrà aconseguir els 30.000 euros. A més, en els municipis de menys de mil habitants la subvenció serà de 40.000 euros.