Amparo Marco Gual (La candidata a l’alcaldia de Castelló) ha reunit representants del món de la festa per fer balanç de la Magdalena, atendre les seves demandes i proposar diverses mesures per solucionar els problemes que es puguin trobar. Una trobada que ha tingut lloc a la Llotja del Cànem i que estava previst per dimecres passat, però hi va haver d’ajornar pel terrible accident aeri dels Alps.

Marc ha proposat als assistents la conveniència d’establir un protocol clar, amb la finalitat d’evitar que es repeteixin problemes com els que han patit en les últimes festes, on, des de l’ajuntament, es van iniciar expedients sancionadors contra diverses gaiates.

En aquest procotolo, es detallarien els requisits establerts per poder realitzar qualsevol activitat extraordinària que requereixi un permís municipal, tant en període festiu com a la resta de l’any. “Sovint és el desconeixement de la normativa municipal, dispersa en diverses ordenances, el que fa difícil el compliment sense l’assessorament oportú”, ha explicat Marc, i per això, a més del protocol, proposa que des de l’ajuntament, assessorin les associacions i altres representants vinculats al món de la festa, en totes aquestes matèries.

En el ple de la setmana passada, el mateix regidor Josep Lluís Grau, va defensar la moció socialista, davant la necessitat d’impulsar mesures per millorar la informació municipal i elaborar un document amb les actuacions administratives a complir pels col·lectius que pretenguin sol·licitar un permís o una llicència per a una activitat que impliqui soroll, ocupació de via pública, activitat musical o instal·lacions d’equipaments.

Cal recordar l’últim tram de les festes de la Magdalena diversos col·lectius festers, principalment gaiates, van ser sancionats i amonestats per no tenir la documentació necessària. Alguns representants de les entitats afectades han assenyalat que no tenien la informació completa per poder tenir les instal·lacions al dia des del punt de vista burocràtic.

Marc, que també és portaveu del grup socialista, ha insistit en la reunió en el fet que les denúncies imposades a les gaiates durant les festes podrien haver evitat si hagués estat en funcionament l’assessoria jurídica proposada pel grup socialista per a les organitzacions socials sense ànim de lucre. “Les associacions necessiten tenir tot el suport perquè la seva activitat es realitzi de la millor manera possible i sense cap problema”, afirma.

La proposta socialista estava dirigida, entre d’altres, a gaiates, colles, clubs esportius, associacions veïnals, associacions culturals, organitzacions educatives, entitats de benestar social i solidaritat, que estiguin inscrites en els diversos registres municipals d’associacions. Per aquest motiu, Marco s’ha compromès, en la reunió d’aquesta tarda, a garantir aquest assessorament, des de l’alcaldia, després de les pròximes eleccions municipals, del 24 de maig.

“Les organitzacions socials són un gran actiu de Castelló, perquè contribueixen a l’engrandiment de la ciutat a través de les seves aportacions a la defensa dels drets, la cultura, l’esport, el moviment ciutadà, la festa i l’oci, etc. Una tasca que mereix ser recolzada de forma clara i inequívoca per les institucions públiques, principalment per part de l’Ajuntament, l’administració més propera als seus interessos “, ha destacat.

Per finalitzar queda comentar, que els socialistes consideren que el compliment de les obligacions administratives, estatutàries i fiscals fa que cada vegada sigui més costós per a les entitats socials sense ànim de lucre de Castelló fer front a les seves tasques d’organització interna. A més, els canvis legislatius promoguts des dels diferents governs (com l’anunciada obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats) porten a les entitats a assumir costoses despeses d’assessoria per posar en ordre la seva activitat.