L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, destaca la gestió de Govern municipal, que ha tancat l’any amb “un elevat compliment de les grans aspiracions plantejades al Pacte del Grau”. “L’any 2017 ha sigut un any de progrés perquè l’Ajuntament ha generat inversió, ha afavorit la creació d’ocupació, ha ajudat als qui manquen de recursos i ha frenat la pressió fiscal”, ha afirmat en el seu balanç personal de l’any que ara acaba.

Castelló està millor ara que fa un any i molt més que fa dos anys i mitjà, quan es va produir el canvi polític en l’Ajuntament”, indica. “Hem demostrat que les coses es podien fer d’una altra manera, que es podia governar amb austeritat i pensant en el benestar de la majoria”. “El desafiament diari de l’equip de govern municipal és fer de Castelló una ciutat en la qual es visca millor i, a poc a poc, ho anem aconseguint”.

Marco recorda que durant enguany s’ha pogut completar la tramitació del Pla General, que eixirà a exposició al públic després de ser aprovat pel ple del 21 de desembre. “Els tribunals van anul·lar el PGOU en 2008 i els governants de llavors no van afrontar el problema amb valentia i determinació, cosa que sí ha fet aquest Govern municipal ara, perquè calia restaurar la legalitat urbanística, garantir la seguretat jurídica i fer de Castelló una ciutat més inclusiva, racional i sostenible”.

L’alcaldessa recorda que 2017 ha sigut també l’any en el qual es va decidir la ubicació a Castelló de l’estació intermodal de mercaderies, una infraestructura clau per a l’economia local. A més, s’ha aprovat un projecte important com el nou pont sobre el riu Sec, s’han executat les obres de la Primera Travessera i s’ha impulsat el centre de salut del Raval Universitari (executat per la Generalitat), es va signar la cessió dels antics jutjats de Borrull i es va comprar la totalitat de la caserna Tetuán 14.

Obres significatives han sigut la rehabilitació de la façana del Palau Municipal, l’última fase de la intervenció al Castell Vell, la xarxa de WC públics, la ‘superilla’ de Maestria, la sala d’emergències i la reforma del Maset Blau. A més, s’han planificat projectes que veuran la llum en 2018, com la reforma de l’avinguda Enrique Gimeno, la segona fase de l’aparcament verd enfront de l’Hospital General, obres antiinundacions en la Marjaleria, projectes de reutilització d’aigua i un pla d’asfaltat de carrers i remodelació d’espais urbans.