El regidor de Gestió Municipal, Antonio Lorenzo, ha participat en el cim de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que ha reunit hui a Madrid a centenars de representants de l’Administració local per a exigir més autonomia local en la gestió econòmica. “L’Ajuntament de Castelló està desenvolupant una gestió financera que compleix amb els criteris europeus. Som una institució solvent i no podem estar sotmesos a les imposicions sense sentit de la Moncloa”, indica.

Lorenzo ha assenyalat que la inexistència de Pressupostos General de l’Estat per a 2018 obliga al Govern a articular “amb urgència” una fórmula per a reinvertir el superàvit generat en l’exercici anterior per part dels ajuntaments, “perquè les ciutats necessiten un finançament adequat per a assumir els nous desafiaments i impulsar accions de millora integral de les infraestructures i dels serveis essencials”.

L’Ajuntament de Castelló ha obtingut en els dos últims anys uns superàvit que no s’han pogut destinar amb llibertat a les necessitats municipals. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques determina els usos que se li pot donar als romanents, que són bàsicament dos: amortització del deute municipal i les denominades inversions financerament sostenibles, que són projectes de millora d’infraestructures municipals que no suposen noves despeses financeres a la institució.

Antonio Lorenzo diu que “el Govern local de Castelló ha gestionat els comptes públics de manera adequada i ha de tenir la capacitat de decidir que el superàvit pot dirigir-se a finançar actuacions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania”. Sobre aquest tema, ha assenyalat que les polítiques socials, educatives i culturals, i la inversió en els barris, són algunes iniciatives que podrien comptar amb finançament procedent dels romanents municipals si la proposta de la FEMP aconsegueix l’aval del Govern.

Els representants municipals han decidit instar al Govern, i en essencial al ministre Cristóbal Montoro, a comptar en el termini de temps més breu possible amb una nova regulació que done solucions a la demanda local de reinversió del superàvit en actuacions que no es limiten de forma exclusiva al que s’ha definit fins ara com financerament sostenible.

En la reunió celebrada hui a Madrid, el president de la FEMP, Abel Caballero, ha adonat de la situació en la qual es troben les hisendes locals espanyoles, amb un superàvit per sobre dels 5.000 milions d’euros en 2017, i un acumulat superior als 31.000 des de 2012. També ha explicat els resultats de la reunió que el dilluns va mantenir amb Montoro, qui, per primera vegada, ha mostrat la seua disposició a atendre les peticions plantejades des dels ajuntaments.