http://www.cece.gva.es/poci/images/Logotipo_Conselleria_Educacion_Cultura_Deporte.jpg

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha dit avui, que concedirà en aqüest curs acadèmic, un total de 5798’92€ en ajuda económica, per a la corporació municipal de la localitat castellonenca de Vinaròs.

Aquesta ajuda té com a finalitat, la financiació de les accions formatives per a l’obtenció de titols acadèmics, cursos per a inmigrants, cursos de valencià i altres activitats (com ara per exemple, activitats d’animació a la lectura)

Així mateix, també cal comentar, que segons ha dit Lluis Gandía (Edil de Cultura de Vinaròs i responsable de l’escola de persones adultes del municipi( amb aqüesta subvenció, la Generalitat Valenciana manté el compromis amb l’educació de persones adultes i es consolida a més, amb una nova aposta formativa.

Per últim queda comentar, que a l’any passat (què la conselleria, també va otorgar aqüesta ajuda a Vinaròs) es va arribar a una matricula en la EPA de Vinaròs, que fou apróximadament de 1800 alumnes i es van realitzar, un total de 3200 hores de formació que es varen repartir, en un total de 80 cursos.