http://www.castello.es/web30/static/img/castello_logo_peqm.png

Alfonso Bataller (alcalde de Castelló) ha signat aquest matí,un conveni de col · laboració amb l’associació de persones sordes “Verge de Lidon”

Amb el projecte que han signat aquest matí, Alicia Flors (Representant de l’associació “Virgen de Lidon” i Alfonso Bataller (alcalde de Castelló) es destinen 41650 euros per així, poder continuar endavant amb el projecte de servei de gestió, informació i orientació castellonse, dirigit a mehorar la qualitat de vida de les persones sordes.

Durant la signatura de l’acord, Bataller ha volgut comunicar, el gran i excepcional treball que es realitza en l’associació de sords “Verge del Lledó” des de l’any 1975.

Per finalitzar, també cal afegir, que Alfonso Bataller ha visitat el centre “Verge del Lidon” al costat de Carmen Querol (regidora de Benestar Social de l’ajuntament de Castelló) i en la signatura del conveni, també han detallat, que el servei de gestió, informació i oritentación, té com a principal objectiu, facilitar la igualidad d’oportunitats entre la comunitat sorda i la oient.