Durant aquest mes tindrà lloc a la Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat de la Universitat Jaume I, el cicle de conferències «éBRICKouse. Construint futur », una sèrie de tres xerrades sobre les experiències i els resultats obtinguts pel Équipe VIA-UJI, que va participar en la competició Solar Decathlon Europe 2014.

Aquest projecte multidisciplinari i intercultural ha estat desenvolupat entre alumnat, col·laboradors i professorat de dues universitats: la VIA University College (de Horsens, Dinamarca) i la Universitat Jaume I, i va consistir en la construcció d’un prototip de casa solar que es va exposar a la competició internacional Solar Decathlon Europe 2014 amb l’objectiu d’aconseguir una construcció més respectuosa amb el medi ambient.

Les conferències tindran lloc els dies 15, 22 i 30 de juny a les 17 hores. Dilluns 15, Teresa Gallego Navarro, responsable acadèmica de Équipe VIA-UJI, oferirà la conferència «La innovació en construcció». Dilluns 22, Eduardo del Olmo García, estudiant responsable de Équipe VIA-UJI, presentarà una proposta per aconseguir barris més sostenibles i dimarts 30, Núria Sánchez-Pantoja, cap de projecte de Équipe VIA-UJI, parlarà sobre «Solucions per a edificis eficients ».

Per últim queda comentar, que aquest cicle de conferències és interessant per a estudiantat futur i actual d’Arquitectura Tècnica, arquitectes tècnics, arquitectes, empresaris, representants d’institucions públiques i al públic en general.