Les taules de concertació post-incendi forestal de Bolbaite i Carcaixent es constituiran aquesta setmana, els dies 20 i 21 de juliol, respectivament. Formaran part d’elles tant la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, la Diputació de València i els ajuntaments afectats com a entitats i col·lectius de les dues zones.

Aquestes taules constitueixen el nou mecanisme de participació en àrees que han patit grans incendis, tal com van exposar el president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, en la primera trobada celebrat a Carcaixent després de l’incendi amb els alcaldes.

Aquests òrgans tenen com a missió definir i redissenyar els objectius de restauració. Resulten complementaris del treball del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) per elaborar un protocol d’actuació post-incendi que defineixi els criteris a seguir per a la regeneració de les zones cremades a mig i llarg termini, així com per controlar l’erosió i lluitar contra la desertificació.

Cebrián ha reiterat que el treball de les taules de concertació post-incendi forestal representa “un canvi de paradigma que impulsa aquest Govern en la gestió posterior als incendis”. Forma part, així mateix de la nova estratègia de prevenció d’incendis i adaptació al canvi climàtic el primer esborrany es presenta aquesta tarda a la taula forestal.

La Taula Forestal es reuneix per primera vegada des del 26 de novembre de 2014, per informar dels projectes de disposicions normatives que prepara la conselleria en matèria de gestió forestal.

Destaca l’Estratègia Valenciana de Prevenció d’Incendis Forestals i d’Adaptació al Canvi Climàtic. En aquest sentit, en el marc de la inferfaz agrícola-forestal es requereixen mesures que incideixin en les cremes agrícoles, sent assumides per part dels ajuntaments la competència delegada en regulació i autorització de l’ús del foc en activitats agrícoles, ramaderes i cinegètiques, prèvia aprovació d’un pla local de cremes per la conselleria.

Així mateix, es va a avançar cap a una gestió d’ecosistemes més resilients al foc, definint els criteris d’identificació de zones prioritàries i tractaments silvícoles per a la prevenció d’incendis, que permetin dirigir els processos evolutius i accelerar la transició cap a entorns vegetals menys inflamables.

També es va a fer partícips als assistents de l’estat de l’esborrany de l’ordre de bases que regula les subvencions del Pla de Desenvolupament Rural forestal per als propers cinc anys, un programa cofinançat per fons Feader de la Unió Europea i que promou ajudes per a la gestió sostenible de muntanyes de titularitat privada (treballs silvícoles o plantacions).

Aquesta ordre també preveu ajudes per a l’elaboració d’instruments tècnics de gestió (plans d’ordenació de muntanyes) i per a la compra de maquinària forestal, com Biotrituradors, que faciliten que les restes forestals que s’obtenen d’aquests treballs puguin ser incorporats al sòl forestal o utilitzats com estelles per a calefacció, evitant la crema de residus in situ. En total es preveu una inversió de 17,7 milions d’euros per al període 2017-2022.