images

L’ariet de batalla és una carta especial ja que es pot millorar fins al nivell 11 , és una carta que va ser instal·lada en el joc en l’última actualització i és una carta que pot aprofitar-se per a atacar i defendre , és a dir , que és una carta multiús .

Consta de 2 bàrbars subjectant un tronc pesat en què si posseïxen la suficient velocitat poden estampar el seu tronc amb una poderosa força contra qualsevol torre/estructura . Té un cost de 4 gotes d’elixir que estan molt ben aprofitats ja que les seues característiques són d’una carta especial . Es pot desbloquejar en l’arena 6 .