Archers

Les arqueres són una carta comuna en què desplega 2 unitats amb un cost de 3 gotes d’elixir amb un llarg ràdio d’abast i poden atacar a unitats aèries i terrestres en les que influïx molt dany però no posseïxen molt dany i si col·loques una carta amb molta vida davant d’estes seria un atac de fer corones i guanyar la partida .

Esta carta s’allibera en arena d’entrenament però és una de les millors cartes comunes en el rànquing del sector comú .