Avui divendres es cel.lebra en Castelló, la segona jornada, de la primera edició del festival “Mare Nostrum”

Al llarg del dia estan representant-se en Castelló, diverses actuacions, que es troben enmarcades, dins del festival Mare Nostrum” Les actuacions que hi hauràn aqüesta nit, son les següents:

  • Candida
  • Bluet
  • Cocalhoeiro
  • El Tete
  • Juanjo Carratalá

Finalment queda comentar, que aqüesta primera edició del festival “Mare Nostrum” conclourà, aqüest proper diumenge 26 d’octubre, per el que encara hi han per davant (contant amb el dia d’avui) tres dies de concerts.