http://arteysociedad.blogs.uva.es/files/2014/07/colecc-300x281.jpg

Aquest matí s’ha celebrat en l’Universitat Jaume I de Castelló, la primera de les jornades del curs d’estiu “Coleccionar arte, de las camáras de maravillas al museo moderno”

De fet, la primera de les jorandes d’aquest curs ha constat, d’una conferencia de la mestra Inmaculada Rodriguez Moya, que s’ha centrat en el museu de San Carlos de Méxic.

En la conferencia impartida per la mestra Inmaculada Rodriguez Moya s’ha explicat al detall,com ha sigut la transformació de la academía d’art a la actual “picanoteca” així com també, la importancia del seu legat escultoric i pictóric.

Per finalitzar, cal destacar també, que la reial academia de San Carles de Méxic es va fundar a l’any 1781, com a centre de formació. Pero, ja desde els seus inicis es van recopilar escultures i cuadres que servíen en molts casos, com a model de la práctiva de la escultura, la pintura, la arquitectura i el dibuix.