http://www.camaracastellon.com/imagenes/formacion/catalogos/catalogo-cursos-camara-semenstre-2-2014.jpg

Alfonso Bataller (Alalde de Castelló) ha inagurat avui, les sisenes jornades de comerç.

L’acte d’inaguració de les jornades s’ha realitzar, en la cambra de comerç de Castelló i, a l’acte han estat presents, les següents personalitats:

  • Silvia Ordiñaga (Directora General de Comerç)
  • Carmen Albert (Concejala de comerç de l’ajuntament de Castelló)
  • Leopoldo Monfort (Vicepresdient de la cambra de comerç)

En la presentació, l’alcalde Bataller ha destacar, la importancia que té aquesta iniciativa, donat que com bé ha dit, per a l’ajuntament de Castelló, el sector del comer´es fonamental.

Per finalitzar queda comentar, que segons s’ha dit en la presentació, aqüestes jornades son una ferramenta, per tal de parlar de cuestions, com ara per exemple:

  • El perfil dels nous consumidors
  • Saber com comunicar-se amb els consumidors de la provincia