http://realtradingroom.com/blog/wp-content/uploads/2014/05/56c39666a7bf2e5028d5419fc903e52d.jpg

En el primer semestre d’aquest any 2014, Bankia ha otorgat un total de 203 milions d’euros en crédit “ICO” a diverses empreses de la Comunitat Valenciana.

De fet, el crédit “ICO” que ha otorgat Bankia de Gener a Juny representa un 16%, mentre que a l’any passat 2013, el crédit otorgat per Bankia era de un 8’50% fins al mes de juny.

Per ultim cal afegir, que el crédit “ICO” otorgat per Bankia en els primers sis mesos d’aquest any 2014 es de 203 milions d’euros i, en els primers sis mesos del 2013 fou de 33 milions. Ara Bankia es troba realitzant els majors esforçons fins la linea “ICO Exportadores Corto Plazo” amb la qual ja ha otorgat en el primes semestre d’aquest any, 118’15 milions d’euros a empreses valencianes.