En la platja de l’Arenal es podia arreplegar informació relativa als drets dels viatgers o dels clients d’hosteleria

La màxima responsable de l’àrea de Consum de l’Ajuntament de Borriana, Maria Romero, ha volgut estar hui present en la segona de les jornades de què consta la nova campanya informativa per a turistes i consumidors de productes com a viatges o de bars i restaurants que la responsable de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ha dut a terme en la mateixa platja de l’Arenal de Borriana. Tal com ha explicat la mateixa Maria Romero, “es tracta de continuar aportant el màxim d’informació a la ciutadania, i en concret a les persones consumidores de determinats productes turístics, sobre els drets que es tenen a l’hora de viatjar o de ser clients d’un bar o restaurant, i així que coneguen els supòsits i condicions establits per llei“.

En esta cas, ha sigut la responsable de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, OMIC, la que durant dos jornades ha estat informant en la mateixa platja de l’Arenal sobre diferents aspectes relacionats amb els drets del consumidor. Així, tres eren les grans àrees sobre les quals es podia consultar: una primera per a aquelles persones que utilitzen l’avió com a mitjà de transport, ja que es podien conéixer tots els detalls sobre les reclamacions i drets en cas d’overbooking o cancel·lació de vols. D’altra banda, es podien arreplegar dades respecte als coneguts com a viatges combinats, on l’usuari o usuària sempre ha de disposar d’informació respecte a la duració o l’itinerari.

Finalment, les persones que han passat per l’estand informatiu també tenien la possibilitat d’informar-se sobre els drets dels clients de bars i restaurants, com l’obligació d’haver registrat els preus dels productes amb anterioritat o de disposar de forma obligatòria d’una carta completa sobre allò que s’ha oferit en l’establiment. Tal com ha conclòs la impulsora de la iniciativa, la regidora Maria Romero, “volem que els consumidors coneguen al màxim els seus drets, ja que moltes vegades l’estiu i la massificació en establiments o mitjans de transport fa que s’obliden algunes directrius que el consumidor ha de tindre sempre en compte a l’hora de reclamar els seus drets i les obligacions que les empreses tenen al respecto