Una de les principals novetats serà la proposta de nova estructura de funcionament amb la creació de sis grups de treball que agilitaran el treball realitzat des del consell.

L’Ajuntament de Borriana ha convocat per al dimarts dia 28 de juny una nova sessió del Consell Social que tindrà lloc a partir de les sis i mitja de la vesprada en les dependències municipals. I en aquesta nova sessió, les diferents regidories implicades en el treball que desenvolupa el consell aportaran tot un seguit de novetats quant al funcionament i la participació dels membres que el formen, per intentar aconseguir l’objectiu d’optimitzar el treball realitzat en les sessions. Així, des de la regidoria de Participació Ciutadana ja s’ha informat que “es presentarà una nova proposta de funcionament dins dels grups de treball en els quals quedarà confeccionat el Consell Social. Era una petició feta pels mateixos membres del consell, i creiem que quant abans aplicàrem aquestes novetats, abans es podrien veure els resultats i l’efectivitat del treball que es realitza en ell”, tal com ha explicat l’edil de Participació Ciutadana, Cristofer Del Moral.
Així, la principal novetat amb la qual a partir d’ara contarà el Consell Social és la creació de fins a sis grups de treball que optimitzaran els temps de recollida, gestió i adopció de les propostes i iniciatives plantejades per les associacions o col·lectius. De la mateixa forma, es proposarà un calendari de reunions per a cadascun dels grups de treball que permetran una temporalització dels assumptes a tractar i una acceleració dels períodes d’aplicació dels projectes sorgits en el mateix Consell Social. Així, es votarà perquè la comissió d’assumptes socials es reunisca ja el proper dia 5 de juliol, mentre que la de turisme i festes ho faja una setmana més tard, i la d’economia, ocupació, comerç i agricultura se cite el 14 de juliol. Per a l’última setmana del mes es proposarà la reserva de les reunions de cultura, educació i joventut el dia 26 de juliol, i la de medi ambient, mobilitat i sostenibilitat el 28.

Però a més, el Consell Social contínua ferm en el seu intent de seguir augmentant la participació tant de col·lectius i associacions com de la ciutadania en general. Així, es realitzarà una recollida de propostes per incloure-les dins de les ordenances fiscals i també es farà un repàs de les propostes que s’hagin plantejat quant als nous criteris en la contractació. En aquest últim punt, el Consell Social ja inclourà la clàusula sobre la preferència en l’adjudicació de contractes a empreses que acrediten tindre entre el seu personal un nombre de treballadors amb discapacitat per damunt del dos per cent del total de la plantilla per a contractes com el servei de manteniment de semàfors o el contracte pel qual s’adjudica la impressió en diversos emplaçaments municipals.