Granel explica que es tracta de tindre un sistema més igualitari que acabe amb el dèficit que s’està patint i tinga serveis públics de qualitat

El Ple Ordinari de l‘Ajuntament de Borriana corresponent al mes d’agost i que s’ha avançat a aquest dijous ha tornat a evidenciar “la discriminació que el govern central segueix exercint sobre el conjunt del territori valencià en matèria de finançament, per la qual cosa hem decidit sumar-nos a les exigències d’un sistema molt més igualitari i just i que acabe amb el dèficit que venim patint quant a prestació de serveis públics en la nostra terra“, tal com ha explicat el regidor Vicent Granel que ha sigut qui ha exposat els motius pels quals es duu a terme la reclamació. Tal com es detalla en el document aprovat per unanimitat, el manifest demanda “una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener de 2014”, i a més, “el reconeixement del dèficit de finançament acumulat” i la “execució per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructura equiparables al pes poblacional de la Comunitat”.

D’altra banda, la sessió plenària també ha servit per a l’aprovació de la sol·licitud d’adhesió a la plataforma GEISER/ORVE, per la qual “Borriana vol seguir estant a l’avantguarda de la interoperabilitat entre diferents institucions públiques, per això l’adhesió a la plataforma servirà perquè qualsevol tipus de registre de documentació oficial puga ser redirigit de forma immediata a l’administració pública a qui vaja dirigit, ja siga municipal, provincial, autonòmica o estatal, amb el que guanyarem tant en efectivitat com en rapidesa a l’hora de fer arribar els registres a la institució pertinent”, tal com ha explicat l’edil Javier Gual, que a més ha afegit que “l’obligatorietat i el termini màxim per a adherir-nos es tanca el 2 d’octubre de 2018, per la qual cosa creiem que avançar-se més d’un any en la seua implantació i coordinació amb totes les administracions que disposen del SIR, és un reflex de la voluntat d’aquest equip de govern d’avançar, adaptar-nos als nous temps i millorar la gestió”.

A més, la celebració del Ple Ordinari també ha servit per a l’aprovació de la modificació de crèdit en els Pressupostos de l’Organisme Autònom Centre Municipal dels Arts Rafel Martí de Viciana, i del Compte General de l’Exercici 2016, sobre el que la regidora d’Hisenda, Cristina Rius, ha volgut destacar que “es tracta de traslladar la informació a la Sindicatura de Comptes, per la qual cosa no acabem d’entendre que no recolzen el punt, encara que en realitat sabem que serà el reflex d’un control rigorós i continu de la hisenda local i creiem que els resultats de 2016 que es mostren a través dels indicadors del Compte General, així ho demostren”.