El jurat del Guardó Accord a la Qualitat Social, en la seva edició de 2016, ha decidit concedir aquest premi a les empreses BP Oil Espanya, SAU i Bici Missatgeria Cs, CB, com a reconeixement a les seves bones pràctiques i compromís socioeconòmic en matèria de recursos humans i respecte al medi ambient.

La refineria BP Oil Espanya a Castelló, després de 45 anys des de la seva implantació, ha vingut destacant pel compliment de les seves obligacions i responsabilitats en matèria social, en paral·lel al treball desenvolupat pel que fa a l’explotació dels recursos petrolífers, vitals avui al dia a dia, però fabricats de la forma més eficient i segura possible. En aquest sentit s’ha tingut molt en compte per a la concessió del Guardó Accord a la Qualitat Social, els valors i objectius que enarbora la companyia de “cap accident, cap dany a les persones i cap dany al medi ambient”, lemes que mostren els valors ètics que componen l’acció empresarial de la refineria castellonenca, que passen, a més, per l’establiment de les bones relacions amb l’entorn social.

D’altra banda, el premi coincideix enguany amb la publicació de la Memòria de Responsabilitat Social Corporativa de l’empresa, on s’aglutinen per primera vegada en un únic document totes les iniciatives desenvolupades per la companyia a Castelló des del punt de vista econòmic, cultural , mediambiental i humà.

En la categoria d’empreses amb menys de 50 empleats, el jurat del Guardó Accord ha concedit el premi a Bici Missatgeria Castelló, pels seus valors mediambientals, eficàcia i estalvi de costos per a la societat.

L’empresa destaca pel seu compromís ecològic i sostenibilitat ambiental, amb un ajustat consum de subministraments, reciclats de residus, estreta col·laboració amb entitats públiques i privades, la creació de ‘llocs de treball verds’, remuneracions justes i garanties en les subcontractacions, la promoció de la economia col·laborativa i l’equiparació d’oportunitats per a tots els empleats, independentment de la seva condició social.

El jurat també ha tingut en compte els compromisos de Bici Missatgeria Castelló en els aspectes ètic-econòmics pel que fa a transparència, el que fa que les seves tarifes siguin públiques i totalment accessibles, o el desenvolupament d’una clara política de responsabilitat social corporativa. Entre altres aspectes, es destaca les aportacions d’aquesta empresa a la promoció de l’ús de la bicicleta, l’educació viària i la sensibilització social cap al medi ambient.