Per ser època estival i per tal de reduir al màxim les males olors en els contenidors, la Policia Local de Vinaròs realitza una campanya informativa per al bon ús dels mateixos i dóna un seguit d’indicacions per al dipòsit d’escombraries i restes.

Això es fa de conformitat amb l’Ordenança de Neteja i Gestió de Residus Sòlids, en el seu article 8, i de l’Ordenança de Convivència Ciutadana, en el seu article 16. En base a aquests marcs normatius es recorda el següent:

– Les escombraries s’han de dipositar dins dels contenidors en bosses tancades, evitant que es pugui vessar qualsevol brou o líquid.

– L’horari per dipositar les bosses és de 21:00 a 24:00 hores.

– El vidre s’ha de dipositar en els contenidors adequats, de 8:00 a 21:00 hores.

Les ordenances abans esmentades estableixen un règim sancionador, pel qual s’indica que l’incompliment de l’horari pot derivar en una multa de fins a 100 euros. La Policia Local l’encarregada de vigilar el compliment d’aquesta disposició.