La conselleria d’Educació ha assegurat avui, que durant el proper curs acadèmic 2014/2015, es mantindrà el mateix horari lectiu que aquest últim curs. És a dir, les classes, per als alumnes de primària seran de 9:00 del matí a 17:00 de la vesprada.

Encara que, aquest proper curs s’implantarà en els cursos de 1r, 3r i 5è de primària, la nova llei orgànica de millora de la qualitat educativa (És a dir, la llei “LOMCE”) que inclourà, alguns canvis.

Entre els canvis que hauran durant el proper curs, cal destacar els següents:

  • Durant tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres, tots els alumnes de tots els cursode primaria tindran clase de matemàtiques, castellà i valencià.
  • Hi hauràn més hores per a la docencia en angles. Ja que l’angles es considerat un dels idiomes més importants en la actualitat.
  • En 5º de primaria es impartirà per primera vegada, la assignatura de “Cultura Valenciana” que  es farà en valencià, un hora a la setmana.
  • La assignatura de coneixement del medi pasarà a ser dos assignatures diferents: Ciencies de la natura i ciencies socials.
  • Els centres que ho desitjen podràn disposar, en 4º i 6º de primaria, de una sesió extra semanal destinada a fer repas d’algunes assignatures

Per finalizar, cal destacar, que aquet proper curs académic només cambiarán els llibres de coneixement del medi i angles, mentre que la resta d’assignatures per a tots els alumnes de primaria continuaràn sent els mateixos d’aquest ultim curs escolar.