Aquest matí, Carlos Crepo (Germà de Enrique Crespo, exalcalde de Manises) ha declarat per la peça separada del cas “Emarsa”

En concret, el jutge instructor d’aquest cas ha citat a Carlos Crespo per acusar-lo de portar a Andorra diners publics furtats per el seu germà Enrique Crespo.

A manera de conclusió, queda afegir, que mentre el transcurs del judici, Carlos Crespo ha reconegut que va obrir un conter en la banca privada d’Andora i que en ella va ingresar diverses cuàntitats económiques, que totes elles en conjunt sumban la cuantía de 350000€