El director de l’Institut Oncològic de l’Hospital Provincial de Castelló, Carlos Ferrer, ha manifestat avui que el futur de càncer de mama és el tractament personalitzat adaptat a cada pacient, ja que resulta més eficaç, menys tòxic i, per tant, aconsegueix una millor qualitat de vida.

Amb els tractaments personalitzats es millora la resposta al tractament i, per tant, es redueixen els seus efectes adversos, ha reiterat el doctor amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Mama que avui es commemora.

Els tractaments sistèmics -ha explicat el doctor Ferrer són cada veure més personalitzats ja que s’ajusten als factors de risc clínics ia la classificació molecular del càncer de mama de cada pacient i, en aquells casos en què la suma d’aquests factors no sigui suficient per determinar si un tractament estarà indicat o no, es disposa de les plataformes de diagnòstic molecular.

En aquest sentit, el doctor Ferrer ha subratllat que l’anàlisi dels gens manera de saber si a una pacient li resultarà útil un determinat tractament de quimioteràpia, ja que els test genètics permeten discernir en casos dubtosos la resposta prevista en cada pacient. D’aquesta manera, els especialistes poden seleccionar el tractament individualitzat per a cada pacient.

Quant als tractaments locals com la radioteràpia, actualment ja es té evidència que en alguns casos no serà necessària la irradiació de tota la mama després de la cirurgia conservadora. “En aquells casos més favorables, la irradiació de l’àrea on es localitzava el tumor amb un marge de 2 centímetres serà suficient i ens permetrà que la pacient rebi la irradiació en menys temps i sobre menys teixits”.

“Tots aquests canvis ens permetran ser més eficaços i reduir la toxicitat a mig i llarg termini, ja que quan parlem de càncer els tractaments no estan exempts de toxicitat i cal actuar per reduir-la”, explica el doctor Ferrer, que destaca que ” en el maneig del càncer, menys tractament és major qualitat de vida “.

Així, els notables progressos aconseguits en la tecnologia diagnòstica, els estudis genètics i la biologia molecular juntament amb els programes de detecció precoç constitueixen la millor arma que es pot oferir a les pacients.