Tenint en compte que hi ha convocatòria de reunió del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló la celebració està prevista per al 25 d’octubre del present, i l’ordre del dia comprèn diversos punts, incloent-se en el número 10 una proposta de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del Consorci.

Sent que aquesta proposta, que s’ha plantejat de manera unilateral, sense el preceptiu procés de negociació col·lectiva, incorpora un total de 23 cessaments de contractacions i l’amortització d’un total de 26 places de personal funcionari i laboral, que intenta compensar amb la creació de 110 places laborals. Referent a això convé matisar que aquesta creació de places no obeeix a una ampliació de plantilla, com els números, utilitzats convenientment, podrien suggerir, sinó que aquests llocs, declarats com estructurals pel Consorci, ja venien sent efectivament exercits, encara que per contractacions temporals . Així, analitzat el contingut de la proposta, s’obté un resultat amb clar saldo negatiu, que suposa la destrucció de prop de mig centenar de llocs de treball de diferents categories professionals.

Aquesta conclusió es tradueix en la descstructuración i el desmantellament de serveis assistencials, en un intent de desinversió en recursos sanitaris, i posant en risc i en seriós dubte la sostenibilitat futura de l’entitat, la qual cosa suposa un clar atac als drets de la ciutadania castellonenca, potencial usuària del centre.

Així, davant l’intent de soscavació de drets ciutadans i d’atac al benestar general de la ciutadania, des d’aquesta organització, CCOO-CHPC, ens vam dirigir a la seva persona com a alcaldessa de Castelló, en ostentació de la màxima representació del govern local, a fi de traslladar-li el deteriorament de drets que es pretén per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública envers la ciutadania castellonenca, i que va sens dubte més enllà de la constitució d’un conflicte laboral, que també ho és, més greu, si és possible, atenent al fet que és la culminació d’un procediment desenvolupat de manera unilateral, en un àmbit de falta de transparència absoluta.

És vostè, com a membre del Consell de Govern del Consorci, qui pot intervenir en la realitat que l’exposem a través del present document, i en l’evitació de l’abast que s’endevinen aquesta mesura de RETALLADA tindrà sobre l’assistència sanitària pública castellonenca; tot això en el ejerciciode la responsabilitat de protecció de la ciutadania i dels seus drets, que llegeixes inherent pel càrrec que ocupa en l’administració local.

Així, i tenint en compte tot l’anterior, des de CCOO-CHPC, en defensa deis drets del conjunt de treballadors i treballadores del Consorci, dels drets ciutadans i d’una sanitat pública i de qualitat, apel·lem a la seva autonomia de vot, i li instem a votar aquest punt desè de l’ordre del dia, en cas que no hagués estat retirat, de manera desfavorable, en plena consciència amb el que representarà la mesura per a la ciutadania, la mateixa que va dipositar la seva confiança en una opció de progrés i de protecció de drets, i no es limiti a la imposició i l’obediència que suposa la disciplina de vot.
NNI
Secció Sindical Consorci Hospitalari de Castelló Dr. Ciara, 19-12.002 Castelló, tel. 964354312 ccoo@hospitalprovincial.es

Des de CCOO-CHPC confiem plenament en què l’alcaldessa de Castelló obrarà amb responsabilitat, anteposant en la seva votació les necessitats i els drets socials d’una ciutadania de la qual, d’altra banda, també forma part, als interessos polítics d’una gestió sanitària autonòmica que s’ha allunyat de les persones.

Agraint per endavant la seva atenció, i entenent la limitació en qüestió de terminis, des de CCOO-CHPC volem manifestar-li la nostra disposició de col·laboració en qualsevol qüestió en la que necessités aclariment, als efectes de la qual cosa quedem a l’espera de rebre notícies seves.
Sense altre particular, atentament el saluda.