L’Ajuntament de Castelló ha iniciat hui les sessions dels grups de treball de l’Agenda Urbana, arrancant així el procés d’elaboració de l’instrument estratègic de ciutat orientat a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La primera reunió, celebrada aquest matí, ha sigut la del grup 1, Model de Ciutat i Ordenació del Territori, i el calendari d’aquesta primera fase de diagnòstic seguirà demà amb la sessió del grup 3, Cohesió Social, Igualtat i Habitatge. El divendres 20 serà la del grup 4, Economia Urbana Sostenible; el 25 de novembre la del grup 2, Canvi climàtic, Resiliència i Sostenibilitat; i el 30 de novembre, la del grup 5, Innovació Digital i Instruments d’Intervenció i Governança.

“Han començat ja les reunions dels grups de treball de l’Agenda Urbana de Castelló, que serà model per a tot el país en la seua implementació, com així ho signem en el protocol amb el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana”, ha assegurat l’alcaldessa, Amparo Marco. “Estem elaborant així una estratègia de futur que integre les diverses polítiques urbanes que permeten transformar Castelló amb paràmetres de sostenibilitat social, ambiental i econòmica”, ha puntualitzat Marco.

Aquestes primeres sessions de treball que activen els grups se centren en identificar, de manera preliminar i col·laborativa per part dels equips, dels quals formen part regidors i regidors de l’equip de govern, i tècnics municipals, les principals febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats de Castelló en matèria de desenvolupament urbà sostenible, intel·ligent i inclusiu. Per a això, s’empraran tècniques online de creativitat i participació que facilitaran el procés de co-creació i l’obtenció de conclusions de valor per a continuar avançant en la definició de l’Agenda Urbana.

Les principals funcions d’aquestes primeres trobades telemàtiques dels grups, són: facilitar informació de valor a l’equip consultor, en relació amb els plans estratègics i/o sectorials previs o en vigor; i validar les conclusions clau de les diferents fases del procés de definició de l’Agenda Urbana, abans d’iniciar el procés de validació i contrast amb el Consell Social i resta d’agents clau de la ciutat.

Per part seua, el Consell Social de la ciutat jugarà un paper fonamental al llarg de tot el procés de definició de l’Agenda Urbana, a través de la participació ciutadana externa al consistori.

L’adreça política de l’Agenda Urbana la farà l’alcaldessa, Amparo Marco; i l’adreça tècnica, la directora de l’Oficina de Planificació i Projecció Econòmica, Carmen Vilanova. A més, l’equip de govern al complet està distribuït en cinc grups de treball que s’han definit de la següent manera: l’1 és el Model de Ciutat i Ordenació del Territori, del qual formen part José Luis López, Pilar Escuder, Jorge Ribes i Verónica Ruiz; en el 2, Canvi Climàtic, Resiliència i Sostenibilitat, estan Fernando Navarro, José Luis López, Pilar Escuder, David Donate, Ignasi Garcia, David Donate i Jorge Ribes; el 3, Cohesió Social, Igualtat i Habitatge, està integrat per Mary Carmen Ribera, Isabel Granero, Jorge Ribes, Verónica Ruiz, David Donate, Francesc Mezquita, Omar Braina i María Jesús Garrido; en el grup 4, Economia Urbana Sostenible, estan Patrícia Porta, David Donate, Pilar Escuder i Monica Barabás; i en el grup 5, Innovació Digital i Instruments d’Intervenció i Governança, Amparo Marco, Monica Barabás, David Donate, José Luis López, Ignasi Garcia i Pilar Escuder. A més, s’han designat també tècnics municipals per a cadascun dels grups.