L’Ajuntament de Castelló ha enviat una carta a la Gerència Territorial del Cadastre a Castelló sol·licitant-li que s’iniciï la revisió cadastral que permeti ajustar els valors dels immobles dels castellonencs a la realitat econòmica actual. L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, signa aquest escrit amb el qual es compleix “un dels principals compromisos d’aquesta Alcaldia en matèria tributària, un dels de major importància”, com és sol·licitar l’inici dels treballs necessaris per a l’elaboració i aprovació d’una nova ponència de valors que s’ajusti a la realitat econòmica de la ciutat.

Marc justifica davant la Gerència Territorial del Cadastre a Castelló la necessitat d’aquesta revisió “perquè els valors cadastrals aplicats des de 2012, a l’estar sobrevalorats en molts casos, creen situacions d’autèntica injustícia i insolidaritat tributària”. La primera edil ha insistit que la revisió de valors cadastrals realitzada el 2012 ha elevat de forma substancial la quantia del rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de manera que immobles que han vist devaluat el seu valor per la crisi estan pagant impostos acords a els valors anteriors a la crisi.

“Des del Govern Municipal sempre hem defensat que calia demanar al Ministeri d’Hisenda una nova ponència cadastral per corregir aquest desajust. I és la primera mesura que hem pres en 2017, demanar oficialment la revisió a la Gerència Territorial del Cadastre a Castelló mitjançant la carta remesa al Cadastre “, ha afegit Marc.

A més, ha defensat que des de l’Ajuntament de Castelló “no volem que els veïns i les veïnes de Castelló segueixin pagant impostos per aquests béns en virtut d’un valor fixat abans del col·lapse del mercat immobiliari i per això hem activat ia tota la tramitació perquè es pugui iniciar la revisió “.

La Llei del Cadastre Immobiliari recull en el seu article 28 que la revisió de la potència de valors no es pot iniciar fins que hagin transcorregut cinc anys des de l’entrada en vigor de l’anterior procediment, per la qual cosa calia esperar 2017 per sol·licitar-ho. “En conseqüència, immediatament complerts els cinc anys de condició legal i complint els meus compromisos amb la ciutadania de Castelló de la Plana, li sol·licito perquè dicti ordre d’iniciar els treballs necessaris per a l’obtenció, en el termini més breu possible, d’una nova ponència de valors que permeti obtenir uns valors cadastrals més justos amb la realitat econòmica i immobiliària, i que els habitants d’aquesta ciutat mereixen “, segons recull la carta de l’alcaldessa de Castelló remesa a la Gerència Territorial del Cadastre a Castelló.

Finalment, Amparo Marco ha recordat que “mentrestant, la nostra prioritat és que la ciutadania no hagi de incrementar més l’esforç fiscal i per això hem aprovat una revisió fiscal que preveu la reducció del gravamen de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a les famílies en un 5%, passant així del 0,7875% al ​​0,7475%, el més baix dels tipus aplicats per aquest ajuntament des de 2007 “.